Co ví naše geny?

Jak je to možné, že naše geny to ví dřív než my? Kdo si dovolil určit bez mého svolení, z čeho budu tloustnout? A proč tloustu zrovna z toho, co mám nejraději?

To jsou otázky, které napadnou snad každého, kdo se rozhodne pro své zdraví s genetickým testem. Přečtěte si trochu odbornější článek, který vám vnese víc světla do této oblasti.

 

 


Obecné informace o genetice a úloze genetiky ve vztahu k faktorům životního prostředí, k rozhodnutím v oblasti životního stylu aj.

Co to je gen?

Gen je segment molekuly DNA (deoxyribonukleové kyseliny), který obsahuje instrukce ohledně toho jak, kdy a kde Vaše tělo vytvoří každý jeden z mnoha tisíc proteinů potřebných pro život. Každý gen je tvořen kombinacemi čtyř základních párů, které tvoří Váš genetický kód:

  • adenin
  • thymin
  • cytosin
  • guanin

Kód každého genu kombinuje různými způsoby „písmena“ A, T, C a G, čímž vytváří „slova“ určující, která aminokyselina je zapotřebí v každé fázi procesu tvorby proteinů nutných pro rozvoj a fungování Vašeho těla.

Co jsou to genové variace?

Kromě jednovaječných dvojčat mají všichni lidé v informacích, které obsahuje jejich DNA, malé rozdíly. Jsou to právě tyto rozdíly, které činí každého z nás jedinečným.

Genové variace jsou malými změnami v genetickém kódu, které se vyskytují alespoň u 1 % populace. Např. jedno genetické „písmeno“ (A, T, C nebo G) lze nahradit jiným. Tyto variace mohou mít za následek odlišné procesy v těle, stejně jako záměna jednoho písmena v určitém slovu může naprosto změnit jeho význam, např. ze slova „g“en je slovo „t“en.

Pokud tato variace ovlivňuje jen jedno genetické písmeno, jako např. ve výše uvedeném příkladu gen/ten, vědci tomu říkají „jednonukleotidový polymorfismus“ (SNP).

Jsou genové variace nebezpečné?

Genetické variace jsou jednoduše rozdíly ve formách genů přítomných v těle jednotlivých lidí. Neměli bychom je považovat za „dobré“, „špatné“ nebo dokonce „nebezpečné“.

Genové variace jsou u zdravých jedinců zcela obvyklé a některé variace mohou být přínosné.

Většina lidí má jeden nebo více těchto genetických rysů. Nicméně stanovení a analýza Vašeho jedinečného vzorce genetických charakteristik umožňuje upravit Vaše stravování a životní styl tak, aby odpovídal konkrétním potřebám Vašeho individuálního stravovacího plánu.

Co je to „NUTRIGENETIKA“?

Nutrigenetika neboli nutriční genetika se zabývá účinky individuálních genetických variací v reakci na naši stravu a další zdroje živin. Umožňuje stanovit, kde se nacházíme na správné cestě k dosažení individuálního optimálního stravovacího a cvičebního režimu.

Nutriční genetika nepodává žádné lékařské informace, ani neinformuje o rizicích onemocnění.

Smyslem nutriční genetiky je vzdělávání a genetické testování je klasifikováno jako genetický test životního stylu.

Jak mi lze navrhnout stravu na základě genetického testu?

Abychom mohli začít ladit svá rozhodnutí ve stravování a životním stylu s našimi vlastními genetickými variacemi, potřebujeme vědět, jaké variace máme. Zdá se, že určité variace zvyšují náročnost dosažení a udržení zdravé váhy. Kontext genetické výbavy a metabolických důsledků můžeme vysvětlit na příkladu genu izoformy 2 proteinu vázajícího mastné kyseliny (střevní izoforma) (FABP2): Vědci zjistili, že lidé, kteří mají variantu Thr54 genu FABP2, mají tendenci vstřebávat ze stravy více tuků, a proto jsou náchylní k vyšším hodnotám indexu tělesné hmotnosti než ti, kteří tuto variantu nemají. Tito lidé pravděpodobně zjistí, že když budou jíst nízkotučnou stravu, snáze si udrží zdravou váhu. Účelem bodykey™ Genetického testu je zjistit, které z těchto genetických variací máte Vy, poradit Vám a navrhnout způsob stravování a cvičení, který Vám pomůže úspěšně dosáhnout kýžené hmotnosti. S ohledem na metabolické důsledky všech pěti genetických variant, jejich četnost v lidských genech a jejich různé důsledky pro lidský metabolismus vědci vytvořili metodu, která umožňuje navržení bodykey™ Stravovacího a cvičebního plánu na základě Vaší genetické výbavy.

Konkrétní informace o Genetickém testu

Příslušné geny byly z databáze Obesity Gene Map (Rankinen a kol., 2006) vybrány na základě komplexního studia stávající vědecké literatury s využitím přísných výběrových kritérií týmem odborníků na genetiku, výživu, obezitu a kontrolu hmotnosti. Tým odborníků se zabýval pouze těmi genetickými variacemi, které měly nějakou souvislost s tělesnou hmotností, indexem tělesné hmotnosti nebo tělesným tukem a byly uvedeny alespoň ve třech klinických studiích, aby tak splnili další kritéria, např. jejich prokazatelnou biologickou funkci, hodnověrnost jejich biologické role v kontrole hmotnosti a průkaznost na základě klinických studií.

Všechna kritéria splnilo jen pět genetických variací nalezených na čtyřech genech a ty byly použity v bodykey Genetickém testu:

  • 2 protein vázající mastné kyseliny (FABP2) Ala54Thr (rs1799883)
  • receptor aktivovaný peroxizomovými proliferátory gama (PPARG nebo PPAR) Pro12Ala (rs1801282)
  • beta-2 adrenergický receptor (ADRB2) Arg 16Gly (rs1042713)
  • beta-2 adrenergický receptor (ADRB2) Gln27Glu (rs1042714)
  • beta-3 adrenergický receptor (ADRB3) Arg64Trp (rs4994)

Vzhledem k našim přísným kritériím a k datu uvedení značky bodykey na trh tato kombinace genetických variací odráží současné vědecké poznání v oblasti nutriční genetiky.

Víme, že věda v této oblasti se vyvíjí velice rychle. Proto neustále sledujeme vědeckou literaturu týkající se genetických variací uváděných v souvislosti s kontrolou hmotnosti, abychom v budoucnosti mohli do našich výrobků zahrnout i poslední vědecké důkazy.

Představení výsledků

Laboratoř provádějící genetické testování prostřednictvím vědeckého algoritmu pro konkrétní výrobky převádí výsledky Vašeho individuálního Genetického testu do podoby stravovacího a cvičebního profilu. Jakmile laboratoř analýzu dokončí, tento profil Vám bude představen. Stravovací a cvičební profil spolu s Návrhem mého plánu jsou východiskem Vašich individuálních doporučení bodykey.

Důvěrnost a uchovávání informací

Laboratoř registruje pouze Váš unikátní kód a nemá žádný přístup k Vašim osobním údajům, jako je jméno, adresa, telefonní číslo apod. Pokud byste na obálku napsali své jméno (což se nepožaduje), laboratoř má ze zákona povinnost tuto obálku okamžitě zničit.

Jakmile je analýza úspěšně provedena, veškeré biologické vzorky se zničí. Údaje uchováváme po dobu až 40 let.

Kvůli anonymitě všech vzorků nebude společnost Amway nikdy moci žádné třetí straně sdělovat jakékoli informace týkající se Vaší genetické výbavy. Genetický test je určen pouze pro účely hodnocení životního stylu, a proto jediná analýza, která se bude provádět, bude ta, jejímž výsledkem bude stravovací a cvičební profil.

zdroj https://bodykey.cz/public/gtdetails


 Ještě nemáte svůj genetický test?Pomůžu vám ho získat.


 

Stáhni si zdarma e-book:

Bez DIETY do PLAVEK

Vyhrála jsem téměř 40 letý boj s nadváhou, nyní pomáhám lidem tento nerovný boj zvítězit. Pochopila,  jsem že obecná doporučení nefungují. Zde je řešení bez diet na celý život.

A nezaplatit ani korunu navíc!!!

Stáhni si zdarma e-book:

2000 na hodinu není pro každého

Ceníš si své schopnosti na víc? Neváhej a využij svůj talent na plno. Odměna bude úměrná tvoji odvaze, vytrvalosti a víře v sebe.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.